Strona główna > KANALIZACJA – oferta

KANALIZACJA – oferta

Produkujemy kompletne studnie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
• średnice studni: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500, DN 1800, DN 2000;
• betonowe i żelbetowe;
• z wbudowanymi stopniami złazowymi;
• przejścia szczelne dla każdego typu rury przyłączeniowej.
Produkujemy również elementy wpustów betonowych DN 500.
• przejście szczelne dla rury przyłączeniowej;
• wysokość osadnika zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Uzupełnieniem naszej oferty są:
• obudowy zasuw;
• płyty nośne pod teleskopy Ø 315 mm.